Relevante fakta og nyheder til arbejdsgiveren

  • Arbejdsmiljøloven siger at virksomheden har ansvaret for at udarbejde en APV, dvs. en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet, og fremkomme med planer til løsning af evt. problemer.
  • Virksomhedens BST-pligt bliver ophævet fra januar 2005. Det vil sige at bidraget til BST pr. ansat(400 kr.) falder bort.
  • Andre private aktører kan få autorisation til at rådgive virksomheden.
  • Arbejdsmiljøtilsynet skal besøge alle virksomheder i løbet af 7 år.
  • Arbejdstilsynet får tilført ekstra midler så der kan ske en løbende kontrol af alle virksomheder.
  • Smiley-ordning tildeles virksomheder.
Læs her omkring skattefrihed for arbejdsgiveren ved sundhedsordninger!

 


Arbejdspladsvurderinger